Onze Kernwaarden


Onafhankelijk

Findex is een onafhankelijk vermogensbeheerkantoor. De bewaring en administratie van uw beleggingen worden op uw eigen naam verzorgd door onze depotbank: BinckBank. Dankzij deze scheiding van beheer en bewaring geniet u als cliënt van maximale zekerheid en kunnen wij ons volledig toeleggen op het beheer en monitoren van beleggingsportefeuilles.

Onafhankelijk
100%

Kwalitatief

Om de kwaliteit en onafhankelijkheid van Findex te blijven waarborgen staan we met onze AFM vergunning als beleggingsonderneming onder constant toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Dit zijn controles op integriteit, deskundigheid, transparantie, financiële zekerheid en zorgplicht. Daarnaast vinden er ook periodieke controles op onze dossiers plaats. Deze zullen uitgevoerd worden door een onafhankelijk compliance kantoor met als doel onze dienstverlening doorlopend te optimaliseren en te blijven voldoen aan veranderende wet- en regelgeving.

Extra zekerheid heeft u door onze actieve registratie bij het Dutch Securities Institute (DSI). Deze instantie werkt, op initiatief van de brancheorganisaties en Euronext Amsterdam, aan het verbeteren van de integriteit en deskundigheid van de aangesloten bedrijven en hun adviseurs in de effectenhandel. Findex is uiteraard ook aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD), dit is een geschilleninstantie waarin alle geschillenregelingen zijn samengevoegd.

Kwaliteit
100%

Onze filosofie

Omdat u een belangrijke opdracht bij ons neerlegt en ons vertrouwen geeft om hier een goed beheer over te voeren, kiezen wij voor een persoonlijke aanpak. Bij Findex bent u niet één van de 200 relaties van een vermogensbeheerder. Wij hebben aandacht voor u en uw vermogen en daarom bestaan onze portefeuilles uit een beperkt aantal relaties per beheerder. 

Wij zijn van mening dat het belangrijk is dat u zelf actief betrokken blijft bij uw vermogen en kiezen daarom voor een dienstverlening gericht op persoonlijke aandacht. Wij zullen ons actief richting u opstellen, maar waarderen het ook als u zich actief richting ons opstelt. 

Transparantie is een belangrijk onderdeel van vermogensbeheer. Transparantie over kosten, transparantie over verwachtingen en transparantie wanneer zaken niet hebben gebracht wat ze zouden moeten breng

Aandacht

Aandacht is een belangrijke kernwaarde van ons bedrijf. Alles wat aandacht krijgt, groeit; dat ervaren wij als bedrijf en dit zien we dan ook terug bij de ontwikkeling van de beleggingsportefeuilles. We werken samen met oprechte belangstelling voor u als klant. We zien elkaar en luisteren naar elkaar, dat gaat verder dan kijken en horen. Vanuit betrokkenheid willen we komen tot een goede relatie tussen u en ons.

Passie

Passie uit zich in het enthousiasme, gedrevenheid en liefde voor het vak waarmee wij van Findex Vermogensbeheer onze kennis overbrengen op het gebied van beleggen en vermogen. Passie voor uw beleggingsportefeuille staat hierin centraal.

Vertrouwen

Vertrouwen is voor Findex Vermogensbeheer het fundament onder iedere vorm van een duurzame relatie. Vertrouwen hebben in onszelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in de toekomst. Vertrouwen vertalen wij naar integer omgaan met alle informatie en gegevens die wij op grond van onze dienstverlening van u verkrijgen. Wij houden rekening met uw wensen, voorkeuren en vermogensdoelen om op deze manier tot een passend advies te komen.