white and black sail boat on ocean

Veelgestelde Vragen


Waarom zou ik bij Findex Vermogensbeheer gaan beleggen?

Findex Vermogensbeheer is een zelfstandig, actief en een onafhankelijk vermogensbeheerkantoor. 
Maar het belangrijkste is dat wij u echt iets anders bieden dan de rest. Wij maken namelijk gebruik van twee zelf ontwikkelde algoritmes op individuele aandelen. Deze algoritmes zorgen voor een hoger te verwachten rendement met een lager risico. 
Door onze fundamentele keuzes te combineren met deze algoritmes creëren we de optimale portefeuille bij iedere marktsituatie

Wat zijn de kosten?

Onze manier van dienstverlening en beleggen is intensief, uniek en verhoogt het rendementspotentieel en verkleint het risico. Jaarlijks voeren wij meerdere transacties op uw rekening uit om invulling te geven aan de actieve beleggingsstrategie.
De beheerfee is 1% en de performance fee 10% (high watermark), deze zijn exclusief BTW.
Transactiekosten en overige kosten
Op uw effectenrekening worden handelingen uitgevoerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht door de depotbank. U moet hierbij denken aan de kosten voor de transacties, servicefee. Daarnaast kan er, afhankelijk van uw risicoprofiel en gekozen beleggingsstrategie, belegd worden in effecten die kosten met zich meebrengen. Dit noemt met de kosten van de indirecte beleggingen. De hoogte van deze kosten, handelingen en kosten van de indirecte beleggingen, zijn afhankelijk van het te beleggen vermogen en risicoprofiel. Indicatief zijn deze kosten 0,80% op basis van een te beleggen vermogen van €100.000 en Neutraal risicoprofiel.

Wat kan ik verwachten voor die kosten?

U krijgt met Findex Vermogensbeheer een persoonlijke vermogensbeheerder, eigen klantportaal en jaarlijks meerdere persoonlijke contactmomenten.
Verder een actief beheer doormiddel van algoritmes die hebben bewezen het rendement te verhogen en de risico’s te verlagen. Zelfs in slechte jaren hebben ze een positieve bijdrage gehad.

Wat is het verwachte rendement bij Findex Vermogensbeheer?

Historische resultaten hebben uitgewezen dat deze algoritmes rendementen verhogen en risico’s verlagen.Het te verwachten rendement ligt bij Findex Vermogensbeheer hoger dan bij onze concurrenten. Dit komt door de unieke algoritmes die wij gebruiken. 
Het te verwachten rendement ligt bij Findex Vermogensbeheer hoger dan bij onze concurrenten. Dit komt door de unieke algoritmes die wij gebruiken. 

Waarin wordt mijn geld belegd?

Het aan onze zorgen toevertrouwde vermogen wordt belegt in individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, indextrackers, grondstoffen en liquiditeit.

Wat is het minimale bedrag dat ik moet investeren?

Bij ons kunt u terecht van €50.000,- vrij belegbaar vermogen. Vrij belegbaar wil zeggen dat u dit geld in principe, zoals u het nu kunt inschatten, minimaal de komende 3 tot 5 jaar niet nodig hebt voor andere zaken.

Houdt Findex zich aan de bankierseed?

Findex houdt zich aan de bankierseed. Deze eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming. De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

De eed was eerst opgenomen als onderdeel van de Code Banken. Toen de wetgever dit onderdeel wilde verankeren in de wet, is ook de reikwijdte van de eed uitgebreid naar meer dan alleen de banken. De officiële naam is nu „eed of belofte in de financiële sector?.

Kan Findex Vermogensbeheer mijn vermogen overal naartoe boeken?

Nee, zeker niet. Wij plegen alleen transacties binnen de afspraken die we met u hebben gemaakt. Uw geld kunnen we bovendien alleen overboeken naar vaste (tegen)rekeningen die u zelf bij de bank aanhoudt.

Wat gebeurt er met mijn geld als Findex Vermogensbeheer failliet gaat?

Helemaal niets. Uw geld staat op een rekening op úw naam, bij de (depot)bank. Daar blijft het, ook als wij failliet zouden gaan.

Wat gebeurt er met mijn beleggingen als de (depot)bank failliet gaat?

Die zijn veilig: alle banken in Nederland houden de beleggingen en effecten die zij voor anderen in bewaring houden, gescheiden van het bankbedrijf. Dat gebeurt op voorschrift van de Nederlandsche Bank. Mocht de depotbank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Uw effecten vallen buiten de boedel van de bank.

Staat Findex Vermogensbeheer onder toezicht?

Findex Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V. en deze heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat kan ik doen als ik niet tevreden ben over Findex Vermogensbeheer?

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Laat het ons weten. Mocht u vervolgens vinden dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van het Kifid.

Kan ik altijd opzeggen, is er een opzegtermijn?

Bij Findex Vermogensbeheer is er geen opzegtermijn! Hoewel wij natuurlijk hopen dat u voor lange tijd met ons in de relatie aangaat, is de beheerovereenkomst tussen u en Findex dagelijks en zonder termijn of voorwaarden op te zeggen. Het gaat immers om uw geld.
ineens iets anders met uw geld willen doen of slapeloze nachten krijgen van uw beleggingen, dan kunt u ons gewoon opdracht geven de hele portefeuille op de beurs te verkopen.

Mijn vraag staat er niet tussen; wat nu?

Hebt u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Neem dan contact op met Findex m.b.v. onze contactgegevens of het stel uw vraag via het contactformulier.