Veelgestelde vragen

Algemeen

Bij ons kunt u terecht vanaf een bedrag van € 100.000,-

Hebt u een vraag die op deze pagina niet beantwoord wordt? Neem dan contact op met Findex m.b.v. onze contactgegevens of het stel uw vraag via het contactformulier.

Bij Findex Vermogensbeheer is er geen opzegtermijn! Hoewel wij natuurlijk hopen dat u voor lange tijd met ons in de relatie aangaat, is de beheerovereenkomst tussen u en Findex dagelijks en zonder termijn of voorwaarden op te zeggen. Het gaat immers om uw geld.

Ineens iets anders met uw geld willen doen of slapeloze nachten krijgen van uw beleggingen, dan kunt u ons gewoon opdracht geven de hele portefeuille op de beurs te verkopen.

Klanttevredenheid staat bij ons hoog in het vaandel. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over onze dienstverlening. Laat het ons weten. Mocht u vervolgens vinden dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld dan kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman van het Kifid.

Findex Vermogensbeheer is een handelsnaam van De Vermogensbeheerders B.V. en deze heeft een vergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en staat als zodanig onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB).

Die zijn veilig: alle banken in Nederland houden de beleggingen en effecten die zij voor anderen in bewaring houden, gescheiden van het bankbedrijf. Dat gebeurt op voorschrift van de Nederlandsche Bank.

Mocht de depotbank niet meer aan zijn verplichtingen kunnen voldoen en failliet worden verklaard, dan kan er nooit aanspraak worden gemaakt op uw effecten. Uw effecten vallen buiten de boedel van de bank.

Helemaal niets. Uw geld staat op een rekening op úw naam, bij de (depot)bank. Daar blijft het, ook als wij failliet zouden gaan.

Nee, zeker niet. Wij plegen alleen transacties binnen de afspraken die we met u hebben gemaakt. Uw geld kunnen we bovendien alleen overboeken naar vaste (tegen)rekeningen die u zelf bij de bank aanhoudt.

Findex houdt zich aan de bankierseed. Deze eed is een moreel-ethische verklaring die moet worden afgelegd door beleidsbepalers en (een bepaalde groep) werknemers van een financiële onderneming.

De eed bevat verklaringen op het gebied van onder meer het centraal stellen van het klantbelang, geen misbruik maken van kennis, geheimhouding van hetgeen is toevertrouwd en het maken van een zorgvuldige belangenafweging.

De eed was eerst opgenomen als onderdeel van de Code Banken. Toen de wetgever dit onderdeel wilde verankeren in de wet, is ook de reikwijdte van de eed uitgebreid naar meer dan alleen de banken. De officiële naam is nu „eed of belofte in de financiële sector?.

Uw beleggingsportefeuille wordt afhankelijk van het gekozen risicoprofiel opgebouwd met individuele aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en trackers. (ETF’s)

Onze manier van dienstverlening en beleggen is intensief, uniek en verhoogt het rendementspotentieel en verkleint het risico. Jaarlijks voeren wij meerdere transacties op uw rekening uit om invulling te geven aan de actieve beleggingsstrategie.

De beheerfee is 1% en de performance fee 10% (high watermark), deze zijn exclusief BTW. Transactiekosten en overige kosten

Op uw effectenrekening worden handelingen uitgevoerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht door de depotbank. U moet hierbij denken aan de kosten voor de transacties, servicefee. Daarnaast kan er, afhankelijk van uw risicoprofiel en gekozen beleggingsstrategie, belegd worden in effecten die kosten met zich meebrengen. Dit noemt met de kosten van de indirecte beleggingen.

De hoogte van deze kosten, handelingen en kosten van de indirecte beleggingen, zijn afhankelijk van het te beleggen vermogen en risicoprofiel. Indicatief zijn deze kosten 0,80% op basis van een te beleggen vermogen van €100.000 en Neutraal risicoprofiel.

Findex Vermogensbeheer is een onafhankelijk en zelfstandig vermogensbeheerkantoor. We voeren een pro-actief beleggingsbeleid en hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar ervaring in vermogensbeheer. Door onze actieve benadering en uitstekende service zult u zich al snel realiseren dat uw vermogen bij ons in de juiste handen is.

Lijfrente beleggen

1

U gaat een overeenkomst aan Findex Vermogensbeheer alwaar u uw bestaande lijfrente wilt onderbrengen.

2

Verzoek tot waardeoverdracht

Findex Vermogensbeheer zal namens u een opdracht indienen bij uw bestaande aanbieder om de waarde van uw polis fiscaal geruisloos over te dragen naar Findex Vermogensbeheer. Findex Vermogensbeheer verzorgt dit traject geheel kosteloos!

3

Uw waardeoverdracht

Uw waardeoverdracht zal afhankelijk van uw “oude” aanbieder idealiter binnen 2 weken plaatsvinden. Helaas zijn er (nog steeds) aanbieders actief die u “maar niet willen laten gaan en zolang als mogelijk vast willen houden”. Dit zorgt er soms voor dat het proces van waardeoverdracht vertraagd kan worden.

4

Findex Vermogensbeheer en de waardeoverdrachtt

Findex Vermogensbeheer zal de bestaande aanbieder bij vertraging van een overdracht van uw waarde periodiek manen tot het voltooien van de overdracht.

5

Belegging naar wens

Als uw waarde binnen is gekomen bij Findex Vermogensbeheer zal uw kapitaal worden ingezet in een belegging die u wenst.

In 2017 zijn de mogelijkheden voor pensioen voor DGA’s ingrijpend veranderd. Het pensioen in eigen beheer is afgeschaft. U als DGA heeft de volgende mogelijkheden:

  • U kunt het pensioen in eigen beheer premievrij voortzetten
  • De pensioenreservering kan worden omgezet in een Oudedagsverplichting.

Wat voor u de beste mogelijkheid is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. U kunt hiervoor het beste een gespecialiseerd adviseur (uw accountant, fiscalist of pensioenadviseur) inschakelen. Als u hierbij hulp nodig heeft dan kunnen wij u daarmee helpen, vraag ernaar bij onze adviseurs. Wij brengen u in contact met een betrouwbare expert uit ons zakelijke netwerk.

In alle gevallen kan Findex Vermogensbeheer iets voor u betekenen indien u wilt beleggen. Bij voortzetting kunnen we een zakelijke effectenrekening openen, bij afkoop een privé effectenrekening openen en in het geval van een Oudedagsverplichting een zakelijke rekening of een pensioenrekening openen.