Beleggen zakelijk of privé?

Als zelfstandige (zzp of DGA) is het slim om een financiële buffer op te bouwen, zodat je altijd wat achter de hand hebt voor minder gunstige periodes. Ook het regelen van je pensioen is als zelfstandige jouw verantwoordelijkheid. Een mogelijkheid om zo'n buffer op te bouwen is door geld te sparen, maar gezien de lage spaarrente behaal je hier tegenwoordig weinig tot geen rendement. Sterker nog, door de inflatie wordt je vermogen op termijn zelfs minder waard.

Een andere overweging is om te gaan beleggen. Natuurlijk brengt beleggen risico's met zich mee, maar het kan ook je vermogen laten groeien voor het opbouwen van een buffer of pensioen. Als zelfstandige heb je twee keuzes: zakelijk of privé beleggen.

Welke optie voor jou het beste is, hangt af van jouw persoonlijke situatie. Laten we de verschillende mogelijkheden eens bekijken, zodat je kunt beslissen of zakelijk of juist privé beleggen het meest geschikt is voor jou.

Zakelijk beleggen

Als zelfstandige kun je ervoor kiezen om zakelijk te beleggen, maar hier zijn regels aan verbonden. Je mag bijvoorbeeld alleen de tijdelijk overtollige liquide middelen zakelijk beleggen. Blijvend overtollige liquide middelen die geen zakelijk doel meer dienen, kunnen privé belegd worden.

Als je belegt met tijdelijk overtollige liquide middelen op de zakelijke rekening, betaal je belasting over het werkelijke rendement uit deze beleggingen. Het rendement wordt gezien als bedrijfswinst en wordt belast in box 1, inkomen uit werk en woning. De belastingtarieven variëren tussen 36,93% en 49,50% (2023) afhankelijk van je belastbaar inkomen.

Hoewel beleggen altijd risico's met zich meebrengt, kun je bij zakelijk beleggen eventuele verliezen aftrekken van de bedrijfswinst, waardoor je minder belasting betaalt.

Privé beleggen

Naast zakelijk beleggen kun je als zelfstandige ook privé beleggen. In dit geval wordt je vermogen belast in box 3. De Belastingdienst belast je belegde vermogen op basis van een geschat rendement, het forfaitair rendement. Het belastingtarief is 32% (2023) over het berekende rendement.

Gelukkig hoef je niet gelijk belasting te betalen als je meer bezittingen dan schulden hebt. Er is namelijk nog een vrijstelling. Dit heet het heffingsvrije vermogen. Voor 2023 is de vrijstelling €57.000 (voor fiscale partners het dubbele, €114.000)

Het omslagpunt tussen zakelijk en privé beleggen hangt af van diverse factoren, zoals de hoogte van je belegde vermogen, het verwachte rendement, de hoeveelheid vermogen in box 3, de aanwezigheid van een fiscale partner, en eventuele schulden.

Omslagpunt

Als we rekening houden met de verschillen in belastingheffing tussen privé en de bv, kunnen we indicatief uitrekenen bij welk rendement het voordelig is om vermogen te verschuiven van privé naar de bv of wellicht andersom.

Vermogen staat privé

Als we uitgaan van de voorgestelde belastingheffing op basis van de forfaitaire spaarvariant in box 3 en de voorgestelde tarieven in de vennootschapsbelasting (Vpb) in , dan is het voor privévermogen vanaf 2023 bij een verwacht rendement dat ligt onder de volgende rendementen voordelig om vermogen uit privé over te brengen naar de bv.

100% beleggen <-> rendement van ongeveer 4,5%

Als je een rendement verwacht boven het omslagpunt, dan is het vanaf 2023 voordelig om het vermogen in privé aan te houden.

Vermogen staat in de rechtspersoon

Als het vermogen in de rechtspersoon staat, berekenen wij indicatief de volgende rendementen als omslagpunten tussen het aanhouden van vermogen in de bv en in privé

100% beleggen <-> rendement van ongeveer 10%

Bij een verwacht rendement dat hoger is dan het omslagpunt (indicatief 10%), is het vanaf 2023 voordelig om het vermogen via een dividenduitkering naar privé over te hevelen en aan te houden in box 3.

Breng de eigen (financiële) situatie in beeld

Het is dus van persoon tot persoon verschillend waar het omslagpunt ligt. Om te bepalen wat voor jou aantrekkelijker is, is het belangrijk het omslagpunt te berekenen. Dit punt is het moment waarop de belasting die je moet betalen in beide gevallen gelijk is. Het kan lonen om informatie in te winnen bij professionals zoals je accountant, boekhouder, fiscalist of een financieel planner om te ontdekken wat in jouw geval het meest gunstig is.

Belangrijk om te benadrukken is dat de informatie in dit artikel algemeen van aard is en geen beleggings- en/of fiscaal advies vormt. Beleggingsbeslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen risico.

Vragen?
Bel onze specialisten

0486 – 700215
Vrijblijvend afspraak maken
  • Actief vermogensbeheer
  • Uitstekende service
  • Persoonlijk en onafhankelijk advies