Beleggen in Obligaties, daarin kun je het verschil maken als vermogensbeheerder

Beleggen in obligaties is een ideale strategie voor beleggers die streven naar stabiliteit en een vast rendement komende uit de beleggingsportefeuille. Als vermogensbeheerder speel je een cruciale rol in het optimaliseren van rendementen en het minimaliseren van risico's voor je cliënten. In dit artikel zullen we kort uitleggen hoe Findex Vermogensbeheer het verschil tracht te maken bij het beleggen in obligaties en welke strategieën wij hanteren om waarde toe te voegen aan deze inkomensportefeuilles van onze klanten.

Diversificatie van Obligaties

Een van de sleutels tot succesvol obligatiebeheer is een grondig begrip van de spreiding (diversificatie) binnen de obligatiemarkt. Obligaties variëren sterk in termen van looptijd, kredietkwaliteit en rentetypen. Bij Findex Vermogensbeheer selecteren we een gebalanceerde mix van overheidsobligaties, bedrijfsobligaties en mogelijk zelfs hoogrentende obligaties om risico's te spreiden en stabiliteit te waarborgen voor onze klanten. Hierbij selecteren wij zowel individuele obligaties maar ook obligatietrackers en obligatiefondsen om de optimale (maatwerk)portefeuille samen te stellen.

Denk daarbij aan Rabobank Certificaten, enkele individuele Nederlandse staatsobligaties met een korte looptijd, maar ook een geldmarktfonds of wereldwijd gespreid obligatiefonds.

Risicobeheer en Kredietanalyse

Als vermogensbeheerder is het van vitaal belang om een grondige kredietanalyse uit te voeren bij het selecteren van obligaties. Het beoordelen van de kredietwaardigheid van uitgevende instellingen helpt bij het verminderen van het risico op wanbetaling. Door gebruik te maken van geavanceerde risicobeheertechnieken, zoals het toepassen van rentederivaten, kan een beleggingsfonds proactief risico's beheren en bescherming bieden tegen ongunstige marktbewegingen.

Combineren van actieve en passieve strategieën

Bij het beheren van obligatieportefeuilles moet je als vermogensbeheerder overwegen of je een actieve, passieve of combinatie van beide beleggingsstrategie wilt volgen. Actieve beheerders streven ernaar om de markt te verslaan door te profiteren van kansen en het vermijden van risico's, terwijl passieve beheerders simpelweg een marktindex volgen. Bij Findex Vermogensbeheer hanteren wij een actieve beleggingsstrategie waarbij binnen de invulling deels gebruikt wordt gemaakt van passieve beleggingsfondsen, en deze actief in te zetten afhankelijk van onze analyses.

Rentemanagement en Renteduur

Een vaak over het hoofd gezien aspect van obligatiebeheer is rentemanagement. Vermogensbeheerders moeten actief de renteomgeving volgen en anticiperen op veranderingen in de rentestanden. Het beheren van de renteduur van de portefeuille is cruciaal om te profiteren van renteschommelingen en tegelijkertijd de impact van rentestijgingen op de obligatiekoersen te minimaliseren. Bij Findex Vermogensbeheer houden we de ontwikkelingen (en kansen) op de obligatiemarkten strak in de gaten en vormen daarover een mening om vervolgens de best passende strategie erbij uit te voeren. Dat is geen statisch proces maar soms zeer dynamisch.

Beleggen in obligaties vereist een diepgaand begrip van de markt, een grondige kredietanalyse en de vaardigheid om effectief te diversifiëren. Bij Findex Vermogensbeheer trachten wij bij het beheren van obligatieportefeuilles het verschil te maken door proactief risicobeheer, het volgen van de marktomstandigheden en het kiezen van strategieën die aansluiten bij de doelstellingen en wensen van onze klanten. Door deze elementen te combineren, voegen wij waarde toe aan de portefeuilles die wij beheren en bieden we tegelijkertijd stabiliteit en optimaliseren we het rendement.

Vragen?
Bel onze specialisten

0486 – 700215
Vrijblijvend afspraak maken
  • Actief vermogensbeheer
  • Uitstekende service
  • Persoonlijk en onafhankelijk advies